Обект в строеж Меден рудник Блок 555 пред Акт 15

Разположение на етажи: