блок 279 и 273 пред АКТ 15 - Меден рудник - под Лидъл